Datorberäkningar används ofta för att lösa krävande och svåra beräkningsproblem. I kursen studerar vi vissa av de metoder och beräkningsalgoritmer som används.