Dagens samhälle blir allt mer interaktivt och digitaliserat med komplexa produkter. Därför behövs kunskap om hur produkter designas för god användbarhet och användarupplevelse.