Kursen omfattar visualisering, gestaltning och kommunikation av byggd miljö, primärt genom olika skiss- och modelleringstekniker, analogt och digitalt.