Kursen har ett strategiskt lednings- och ett organisatoriskt perspektiv på affärsmodellsutveckling; vad en affärsmodell är, hur det analyseras, och hur affärsmodellsinnovation kan genomföras.