Kursen behandlar affärsplanering genom nyföretagande. Kunskaper inom företagsekonomi integreras med syfte att identifiera, utveckla och kommunicera affärsmöjligheter. Marknad, konkurrenter och ekonomi analyseras och affärsidéer utvecklas.