Språkfärdighet, språkvetenskaplig fördjupningskurs, litteraturvetenskaplig fördjupningskurs, C-uppsats (15 hp).