Denna kurs är på avancerad nivå och innefattar studier av engelsk språkdidaktik.