Kursen innebär att studenten författar en beskrivande, preciserande och argumenterande uppsats om ett filosofiskt problem, en filosofisk teori eller en filosofisk gestalt.