Kursen behandlar grunderna i modern politisk filosofi med utgångspunkt i hur moderna filosofer bygger vidare på historiska tanketraditioner.