Tänk kritiskt! Kursen ger grundläggande träning i att kritiskt analysera argumentationer i vetenskapliga, filosofiska och politiska texter. Logik är grunden för filosofiskt, vetenskapligt och matematiskt tänkande.