Uppsatsen utgör slutmomentet på den filosofiska grundutbildningen.