Centrala teman i samtida språkfilosofi, bl a olika teorier om vad som bestämmer språkliga yttrandens mening, förhållandet mellan mening och referens, sanning, möjligheten av privata språk mm.