Kursen är en av de avslutande kurserna på fastighetsmäklarprogrammet där studenterna ska tillämpa de kunskaper de har lärt sig i de obligatoriska kurser som föregår denna kurs. Det huvudsakliga målet är att studenten ska kunna genomföra en självständig fastighetsförmedling.