Vad är gällande rätt? Vilken funktion har rätten som styrmedel? Hur förhåller sig olika rättskällor till varandra? Dessa, och andra, frågor kommer att analyseras utifrån ett rättsligt, filosofiskt och historiskt perspektiv.