Kursen ger grundläggande kunskaper om uppbyggnad och funktionssätt hos programvaran ArcGIS.