Kursen ger grundläggande kunskaper om olika experimentella mätmetoder inom ljud och vibrationer.