Kursens mål är att ge kunskaper om centrala begrepp inom stressteorin och avhandlar fysiska, psykiska och emotionella stressreaktioner.