Kursen behandlar hälsoekonomiska frågeställningar och metoder för att göra hälsoekonomiska utvärderingar.