Vetenskapsfilosofiska grundantagande på vilka dagens psykologiska forskning baseras.