Denna kurs är på grundnivå och innefattar studier av ämnet teknik och ämnet bild integrerade i varandra. Vi har kreativ och processinriktad pedagogik i fokus.