Evidensbaserad psykoterapi ges i syfte att skapa en bred kunskap om psykoterapeutiska teorier och behandlingsmetoder som har ett vetenskapligt stöd. Kursen vänder sig till dig som är yrkesverksam inom ett människovårdande yrke. Kursen ges på distans.