Den här kursen behandlar beskrivande statistik och dataanalys, sannolikhetsteori och statistisk inferensteori. Kursen innehåller även en introduktion till regressionsanalys där tonvikten ligger på tolkning av resultat.