Varför uppstår krig? Vad har globaliseringen för politiska effekter? Vem har makt i internationell politik? - Denna typ av frågor behandlas i kursen.