Kursen ger grundläggande kunskaper om aktuell samhällsvetenskaplig och sociologisk forskning.