Kursen ger fördjupade kunskaper inom bergmekanik och inducerad seismicitet.