Studenter från "I-programmet" är mycket efterfrågade och får tidigt ansvarsfyllda poster i stora företag, både i Sverige och internationellt. Du kan bland annat jobba med verksamhetsutveckling och management inom en rad branscher, till exempel som affärsutvecklare, förändringsledare och produktchef.