Vill du arbeta med att ta fram ny hållbar teknologi och miljöanpassade processer kan den här utbildningen passa dig. Du inriktar dig mot kemi- och bioprocessteknik eller mineralteknik och metallurgi. Genom praktik, studieresor och företagsprojekt får du tidigt värdefulla kontakter inför arbetslivet.