Hållbart användande av naturresurser är viktigt i den gröna omställning vi står inför. Med denna unika utbildning lär du dig att tillgodose behovet av mineral och metaller till morgondagens produkter. Utbildningen sker i samarbete med ledande företag i branschen.