Tillgång till mineral och metaller är en hörnsten i den gröna omställning som vår värld står inför. Under utbildningen får du utveckla kompetensen som ger dig kunskap att möta behovet av mineral och metaller till morgondagens produkter genom att lära dig om hela värdekedjan för gruvdrift.