Tillgång på mineral och metaller är en hörnsten i den gröna omställningen som vår värld står inför. Under utbildningen får du verktyg och metoder som ger dig en ledande position i arbetet med att tillgodose behovet av mineral och metaller till morgondagens produkter.