Övergången till grön teknik och en koldioxidsnål framtid är mycket råvaruintensiv. För att ta itu med gruvrelaterade hållbarhetsutmaningar, särskilt i de arktiska områdena, måste utbildning av yrkesverksamma möta den nya framtidens behov.