Den tvååriga masterutbildningen i geovetenskapliga resurser är unik i hela Europa och ger studenter spetskunskaper inom områdena georesurser, geometallurgi och mineralteknik riktat mot primära malmresurser och sekundära resurser från metallåtervinning.