En unik masterutbildning med fokus på träkonstruktioner, trämaterialets egenskaper samt industriella tillverkningsprocesser. Målet med utbildningen är att utbilda specialister väl lämpade för teknisk forskning och utveckling inom industri men även för fortsatta forskarstudier världen över.