Kursen behandlar elmarknadens historia, struktur i olika länder och Svenska elmarknaden. Kursens elkvalitetsdel beskriver relevanta fenomen och beräkningar som är viktiga för att förstå orsak, spridning och konsekvenser av olika störningstyper.