<p></p><p>Kursen behandlar Mellanösterns internationella relationer ur två huvudsakliga perspektiv: statsbildningen i regionen relaterad till internationella relationer och imperialismens och stormakternas betydelse för dessa relationer. Bland de moment som behandlas återfinns analys och studium av spänningar mellan regionala aktörer och externa makter, beroendeförhållanden mellan stater i regionen och stormakter, bl.a. mecenat-klientrelationer och inomregionala konflikter. Kursen tar upp specifika konfliktområden, t.ex. Israel-Palestinakonflikten, minoritetskonflikter och konflikt och samarbete vid Persiska viken. Vidare behandlar kursen integrations- och disintegrationstrender, regionalt och extraregionalt.</p><p>https://www.sol.lu.se/kurs/ARAH15</p>