Kursen fokuserar på de ekonomiska, politiska och kulturella förändringarna av genusregimer och samlevnad i Europa. Kursen fokuserar vidare på ett postkolonialt perspektiv på nation och gemenskap i en europeisk kontext. Sexualitet, genus och etniska regimer i Europa förstås och förklaras ur ett postkolonialt och intersektionellt perspektiv.

 

http://www.genus.lu.se/masterprogram/genus-och-nation-i-europa