<p>Genom denna kurs (HEKA12) ges en överblick över hur de naturgivna, kulturella och samhälleliga förutsättningarna för mänsklig resurshushållning varierar i tid och rum. Ekologiska, teknologiska, kulturella och ideologiska faktorer behandlas i jämförande historiska och antropologiska perspektiv.</p><p>Kursen består av följande fyra delkurser om 7,5 högskolepoäng vardera:</p> <ul> <li>Naturuppfattningar i tid och rum (orientering i utomeuropeiska naturuppfattningar och i naturbegreppets västerländska historia);</li> <li>Människans plats i ekosystemen (grundläggande orientering i ekologiska och fysiska principer av betydelse för mänskliga försörjningssystem);</li> <li>Icke-industriella försörjningssätt (översikt av arkeologiskt, historiskt och etnografiskt dokumenterade typer av icke-industriella försörjningssystem);</li> <li>Världssystemets politiska ekologi (diskussion kring ekonomisk tillväxt, teknologisk utveckling och miljöproblem med särskilt fokus på global ojämlikhet.).</li> </ul><p>http://keg.lu.se/utbildning/utbildningsutbud/fristaende-kurser</p>