<p>Kursen är en tvärvetenskaplig kurs inom huvudområdet humanekologi i Masterprogrammet i samhällsvetenskap med inriktning på humanekologi (SAHEK). Kursen ges även som fristående kurs.</p><p>Kursen omfattar fyra delar med specifika teman: global miljöhistoria, ekonomier som kulturella system, symboliska dimensioner av relationen mellan människa och miljö samt världssystemets politiska ekologi. De fyra temana ger studenten centrala perspektiv och analytiska redskap för en integrerad och gränsöverskridande förståelse för de kulturella och politiska dimensionerna av hållbarhet.</p> <p>Den första delen ger en orientering om hur globala ekonomiska och politiska processer har förändrat relationen mellan människa och miljö under de senaste 500 åren.</p> <p>Den andra delen skapar en förståelse för hur dessa och andra ekonomiska förhållanden, idéer och institutioner kan återkopplas till kulturella förhållanden och föreställningar.</p> <p>Den tredje delen behandlar hur människans samspel med miljön utgår från olika symboliska föreställningar om människa och natur i olika kulturella sammanhang.</p> <p>Den fjärde delen kopplar samman de historiska, politiska och kulturella perspektiven till en integrerad bild av aktuella hållbarhetsproblem.</p><p>http://keg.lu.se/en/education/academics/freestanding-courses</p>