<p><strong>Håller Europatanken? Sök svaren på Kandidatprogrammet i Europastudier med humanistisk profil.</strong></p> <h2 style="font-style:normal; font-weight:normal">Humanistiska Europastudier</h2> <p>Kandidatprogrammet i Europastudier vid Språk- och litteraturcentrum är ett treårigt program med en humanistisk profil. Inom programmet varvas teoretiska kurser om den europeiska samtiden och kulturhistorien med praktiska moment som gör studenten väl rustad för arbetsmarknaden.</p> <h2 style="font-style:normal; font-weight:normal">Under utbildningen</h2> <p>Inom programmet studeras hur idén om ett gemensamt Europa har växt fram och vilken betydelse denna id&eacute; har idag. Vi ställer oss frågan om man idag tala om förekomsten av en europeisk identitet hos Europas befolkning. Dessutom tränger vi ner i det europeiska kulturlandskapets lokala och regionala variationer, genom ett block av kurser med namnet Regionernas Europa. Inom programmet behandlas även den europeiska integrationsprocessen, EU:s institutioner och en rad aktuella frågor, såsom migration, nationalism, separatism och religiösa och sociala förhållanden i dagens Europa. </p> <p>I programmet ingår 60 hp språkstudier, som lägger en grund för kunskaper om de länder och regioner där det valda språket används. Dessutom läser studenterna en kurs i projektledning och kommunikationsstrategier. Studenterna kan även välja att göra praktik under sina studier. Våra studenter är uppskattade praktikanter inom EU:s verksamheter i Bryssel, på regionala EU-kontor, inom kulturinstitutioner, frivilligföreningar och ambassader. </p> <h2 style="font-style:normal; font-weight:normal">Efter utbildningen</h2> <p>Humanistiska europavetare kan arbeta nationellt och internationellt med exempelvis:</p> <ul> <li>EU-frågor inom myndigheter och organisationer</li> <li>Samhälls- och omvärldsanalys åt myndigheter och organisationer</li> <li>Projektledning och kommunikation</li> <li>Kulturfrågor och interkulturell kommunikation</li> <li>Framställning av informationsmaterial med europeisk tematik</li> <li>Utbildning och upplysningskampanjer inom Europafrågor</li> </ul> <p>En kandidat i humanistiska europastudier ger även en bra grund för vidare studier på avancerad nivå och forskarutbildning.</p>