Kursens innehåll

Vill du veta mer om islam och muslimer i Europa och Sverige?

Här får du fördjupa dig i den muslimska närvaron i Europa ur såväl historiskt perspektiv som samtidsperspektiv. Förutom en introduktion till den långa muslimska närvaron i Europa kommer kursens huvuddel att bland annat behandla hur islam tolkas och praktiseras i ett europeiskt sammanhang.

En annan fråga vi tar upp rör huruvida det finns en euro-islam, eller en svensk islam, och hur dessa i så fall relaterar till globala diskussioner bland muslimer om islam i vår samtid. På kursen studeras islam i Sverige och det svenska samhället som en religiös arena för muslimer. Ett mål är att kursen ska ge kunskap om muslimskt religiöst liv, traditionsförmedling och tolkning i en minoritetssituation.

Kursen är också en delkurs inom Islamologi: Grundkurs 30 hp.

https://www.ctr.lu.se/kurs/ISLA24