Inom modevetenskap är en betydande del viktiga dokument enbart tillgängliga på italienska konferenser i ämnet förlagda till Italien. Kursen bygger på ITAB17 eller motsvarande och är avsedd att förbereda studenten och forskaren, den yrkesverksamma modevetaren, för att självständigt kunna läsa och förstå texter och medier med modevetenskapligt innehåll, på italienska. Inom kursen lär studenten sig strategier för läs- och hörförståelse, som baseras på fackterminologi och lexikala strategier för att kunna läsa och förstå italienska texter och medier av modevetenskaplig karaktär. Kursen kan även vända sig till studenter och forskare med annan fackspråklig inriktning med behov av att förstå texter och medier på italienska.

https://www.sol.lu.se/kurs/ITAB18/