Röda listan (d.v.s. det slags texter som kursen behandlar) syftar här på de kinesiska myndigheternas regelbundet återkommande rekommendationer och förtydliganden i språkfrågor vilka alltsedan 1949 varit avsedda att vägleda den som talar eller skriver i tjänsten. Rekommendationerna uppdateras löpande av språkexperter knutna till kommunistpartiets propagandadepartement i Beijing och delges berörda parter via interna kanaler. En  förutsättning för att kunna forcera den kanslispråkliga kinesiskans kod och kunna tolka en offentlig politisk diskurs mera allmänt har med åren blivit en god förtrogenhet med röda listan.

Kursens placering

Kursen är obligatorisk inom Masterprogrammet i språk och språkvetenskap, inriktning kinesiska, men kan även läsas som fristående kurs.

https://www.sol.lu.se/kurs/KINM13