<p><span style="color:rgb(0, 0, 0)">Kursen har fokus på musicerande i samtida samspels- och kompositionskontexter med tyngdpunkten på både fri och styrd improvisation med utgångspunkt från grafiska partitur, koncept och musikstycken i öppen form. Kursen ges till dig som är intresserad av att göra musik tillsammans med andra utifrån ett friskapande och improvisatoriskt perspektiv. </span></p><p><span style="color:rgb(0, 0, 0)">Kursen fokuserar på att öka medvetandet om olika metoder och förhållningssätt kopplat till framförandet av musik där musikern ges stort utrymme att fylla ut musiken med hjälp av egna musikaliska idéer och initiativ. Vidare syftar kursen till att ge kursdeltagarna praktisk erfarenhet genom användandet av dessa metoder och förhållningssätt i samspel med andra. </span><span style="color:rgb(0, 0, 0)">Undervisning sker i grupp.</span><br /> <br /> <span style="color:rgb(0, 0, 0)">Preliminär kurstid: </span><span style="color:rgb(0, 0, 0)">Kursen består av ett antal workshoptillfällen under HT 2020 som preliminärt ligger kvällstid. Kursen avslutas med en gemensam konsert. Enstaka helgtider kan också förekomma. </span></p> <p><span style="color:rgb(0, 0, 0)">Kursansvarig: Daniel Hjorth, Daniel.Hjorth@mhm.lu.se</span><br />  </p><p>http://www.mhm.lu.se/utbildning/program-och-kurser/fristaende-kurser</p>