<p>Kursen vänder sig till kvinnor som vill utveckla sin sångröst tillsammans med andra med utgångspunkt i klassisk damkörsrepertoar, men även med inslag av folkmusik och jazz. Kursdeltagarna bildar tillsammans en damkör som övar repertoar både med profan och sakral profil.</p><p><em>Innehåll;</em></p> <p>I kursen bearbetas också sångtekniska aspeket. Körsångarna kommer att aktivt kunna påverka körens sceniska uttryck. Goda notläsningskunskaper krävs. Under kursen kommer minst en offentlig konsert att genomföras. Upplägget är samma som i Damkör I och II och är en fortsättningskurs till dessa.</p> <p>Kursen ges preliminärt onsdagar kl. 18.00-21-00.</p> <p>Dirigent: Lena Ekman Frisk, 040-325411, lena.ekmanfrisk@gmail.com. </p><p>http://www.mhm.lu.se/utbildning/program-och-kurser/fristaende-kurser</p>