<p></p><p>Kursen tar upp och diskuterar olika och varierande aspekter av Islands historia, språk och kultur, inklusive litteratur. Huvudvikten läggs vid ett kontrastivt perspektiv, där Islands sociala, kulturella och språkliga utveckling jämförs med den i Skandinavien i övrigt. </p><p>https://www.sol.lu.se/kurs/NOIB04</p>