Kursen är en nätbaserad distanskurs. Den bygger på och fördjupar innehållet i Rumänska, fortsättningskurs. Liksom i den föregående kursen läggs stor vikt vid den muntliga och skriftliga språkfärdigheten samt vid textläsning och textförståelse. I förhållande till den föregående kursen har dock träning i vetenskaplig metodik och vetenskapligt synsätt en större plats. Delkurser Skriftlig språkfärdighet, 9 hp Muntlig språkfärdighet, 6 hp Text, 9 hp Allmän och rumänsk språkvetenskap, 6 hp

Kursen är en nätbaserad distanskurs. Den bygger på och fördjupar innehållet i Rumänska, fortsättningskurs. Liksom i den föregående kursen läggs stor vikt vid den muntliga och skriftliga språkfärdigheten samt vid textläsning och textförståelse. I förhållande till den föregående kursen har dock träning i vetenskaplig metodik och vetenskapligt synsätt en större plats.

https://www.sol.lu.se/kurs/RUMA03