Masterprogrammet i service management är en unik möjlighet för dig som vill gå en ledarskapsutbildning på avancerad nivå med stark forskningsanknytning. I programmet förenas djup ämneskunskap om servicebranschen med en förståelse för de särskilda villkor som krävs för att organisera och leda en serviceorganisation.

När du söker till Masterprogrammet i service management väljer du en av fem inriktningar: Culture and creativity management, Service management - Retail, Supply chain management, Sustainable service management eller Service management - Tourism. Undervisningen sker på engelska och vi antar studenter från hela världen.

Om inriktningen Sustainable service management

Programmet ger insikt i den breda servicesektorn och kunskap om organisering och ledning av kundnära verksamheter. Du läser kurser inom hållbar organisation och konsumtion, utvärdering av miljöpåverkan och jämställdhet. Arbetsmarknaden är global och medarbetare med särskild kompetens inom hållbarhet efterfrågas i många roller, bland annat chefer och marknadsförare.