<p>Programmet syftar till att du ska tillägna dig kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som fordras för ett självständigt kritiskt och strategiskt arbete inom personalområdet i vid mening samt inom arbetslivets olika delområden. Programmet syftar också till att utveckla din förmåga att hantera en föränderlig arbetsmarknad inom personal- och arbetslivsområdet samt att driva utveckling och förändring inom området.</p> <p>Att arbeta med personalfrågor innebär idag så mycket mer än vad som traditionellt setts och beskrivits som personalarbete. Till personalutveckling, rekrytering, arbetsmiljöfrågor, förhandlingar som tidigare tillsammans med personaladministrativt arbete utgjorde kärnan i arbetet, har idag kommit uppgifter som utrednings- och utvärderingsarbete, organisations- och ledarskapsutveckling, fackligt arbete på central nivå liksom ledaruppgifter i skilda typer av organisationer. På senare tid har även konsultverksamhet blivit vanligt.</p><p>Mer om utbildningen hittar du på <a href="http://soc.lu.se/utbildning/kandidatprogram/kandidatprogrammet-i-personal-och-arbetslivsfragor">http://soc.lu.se/utbildning/kandidatprogram/kandidatprogrammet-i-personal-och-arbetslivsfragor</a></p>