Kursen utvecklar och förstärker kommunikationsförmågan genom att arbeta visuellt och rumsligt. Olika uttrycksmedel; traditionella och experimentella tekniker lärs ut i fyra etapper. Tvådimensionella tekniker, text som bild, bild som text, tredimensionella tekniker och konceptuella modeller tränas. 

Förtur ges till den vars arbete har med skapande av bild, rum eller arkitektur att göra. Intyg (undertecknat och daterat tidigast juli 2018) från arbetsgivaren, som beskriver arbetsuppgifterna, ska bifogas ansökan. Se vidare information på www.antagning.se.

Kursadministratör: 046-222 76 10 | Kursansvarig: Niklas Nihlénniklas.nihlen@arkitektur.lth.se