<p><Strong>Infraljud, ultraljud, oljud, samtal och skön musik. Ljud år mycket mer ån det vi kan höra!</Strong></p> <p>På audionomprogrammet kommer du att få kunskaper som ger dig möjlighet att förbättra ljudmiljön i samhållet och att underlätta kommunikationen för barn och vuxna med nedsatt hörsel.</p> <p>Programmet samverkar med logopedprogrammet och är ett tvärvetenskapligt program som kombinerar teoretiska studier med klinisk undervisning och färdighet. Du kommer att få läsa kurser inom flera olika ämnen:</p> <ul> <li>Akustik</li> <li>Teknik</li> <li>Hörsel</li> <li>Lingvistik</li> <li>Psykologi</li> <li>Medicin</li> </ul> <p>Under den praktiska delen av programmet får du kunskaper och färdigheter inom hela det audiologiska verksamhetsområdet, både inom sjukvården och utanför.</p>